Prázsmáry Noémi

restaurátor művész

Konzerválás - Restaurálás

Velencei tükör restaurátor

«Galériák cimke felhő»
Arlea-Art ➤ Mostanában

Antik dísztárgyak, régiségek
és múzeumi tárgyak restaurálása.

A nevem Prázsmáry Noémi.
Antik tárgyak restaurátoraként és művészként dolgozom.
Ez az oldal a munkáim bemutatására készült.
Válasszon a menüből, és nézzen meg néhány fotót.
A restaurátori tevékenységem az alábbiakban definiálható:

• Értékes régiségek, műalkotások - antik üveg, pocelán, kerámia, mázas kerámia, antik üvegdíszítéses velencei tükör és egyéb régiségek (fa keret, gazdag képkeret, csontból készült tárgyak (elefántcsont), apró fémtárgyak, mikro mozaik berakásos ékszer) vagy ezek kombinációi - rekonstrukció, reintegráció (kiegészítés), restaurálás és retusálás.
• Régészeti leletek, múzeumi tárgyak agyagból, kerámiából, mázas kerámiából, porcelánból, üvegből és csontból, fa- és fémtárgyak konzerválása, kiegészítése, restaurálása.

Válassza a " M a g a m r ó l " menüt, és megnézheti az " É l e t r a j z " vagy a " D i p l o m a  m u n k a " oldalakat.
A weboldalam tartalma folyamatosan frissül.
Új restaurálási munkáim a " M o s t a n á b a n " menüben található!
Eddigi munkáim - tematikusan rendezve - a " R e s t a u r á l á s " menü alatt találhatók.

 Restaurálási munkák a régészeti leletek és múzeumi tárgyak témában:
A régészeti feltárások során érdekes történelmi - őskor, ókor és középkor - a fontosabb történelmi korokból - kerámia, agyag, üvegből, fából, fémből, csontból stb. készült tárgyak restaurálása, kiegészítése a múzeumok és galériák számára történő bemutatásra. A régészeti ásatásokon talált őskori, ókori és középkori agyagból, kerámiából, üvegből és fémből készült leletek történeti és esztétikai állapotának helyreállítása és konzerválása. A régészek által kiemelt jelentőségűnek és ritkának tartott tárgyak, amelyeket restaurálásuk után a múzeumokba mutatnak be...
    Régészeti leletek és múzeumi tárgyak restaurálása   ▸ demo oldal

⬥  Az ICCOM ajánlás a műtárgyak restaurálásánál fontos szempont, tehát: a kiegészítések kikövetkeztethetőek legyenek, ne takarjanak eredeti részeket, ( emellett azonban esztétikailag beolvadjanak a tárgyba ám valamilyen módszerrel mégis kimutathatóak legyenek, akár a tárgy anyagával megegyező kiegészítések is! ). Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével kell restaurálási tervet készíteni, majd a restaurálás folyamatát dokumentálni.

 Restaurálási munkák az antik tárgyak és antikvitások témában:
Értékes műalkotások - antik és antikvitások, eredeti üveg, porcelán, kerámia, mázas kerámia, antik üvegdíszítéses velencei tükör és egyéb régiségek (fa keret, gazdag képkeret, csontból készült tárgyak ( elefántcsont ), apró fémtárgyak, mikro mozaik berakásos ékszer) vagy ezek kombinációi - rekonstrukciója, helyreállatása, restaurálás és retusálás.
    Antik dísztárgyak éa antikvitások restaurálása:   ▸ demo oldal

 Vállalom:
Múzeumok, magán gyűjtemények, galériák, aukciós házak, magán emberek kerámia, üveg, porcelán és egyéb antikvitásai, antik dísztárgyai, műalkotások, különleges tárgyak üveg díszei, Velencei ( Murano stílusú ) üveg és mikro mozaik berakásos tükrök, Muranoi üvegtárgyak melyek az idők során sérültek, piszkosak, töröttek, töredezettek a díszítések kopottak hiányosak rekonstruálásra, helyreállításra, kiegészítésre, konzerválásra, restaurálásra szorulnak.

KEDVES LÁTOGATÓ!

ezt az oldalt a munkáim iránt érdeklődő " Visszatérő Látogatók " részére készítettem. A honlapomat rendszeresen frissítem, de a honlap tematikus szerkezete miatt a friss munkáim nehezebben találhatók meg ezért helyeztem el a menüben egy " M o s t a n á b a n " gombot, így könnyebben tudom bemutatni az utóbbi időben restaurált műtárgyakat.

Köszönöm, hogy érdekelnek a munkáim!

Jelenleg külföldön tartózkodom!
Elérhetőségem csak email-ben lehetséges!

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• VELENCEI TÜKÖR •

KLASSZIKUS ANTIK MURANO TÜKÖR, PIROS ÜVEG VIRÁG DÍSZÍTÉSSEL

Barokk stílusú Murano tükör. A közepes mératű antik fali tükör valószínű a 19.század elejéről származik. Ez a gyönyörű darab a korához képest jó állapotban volt, néhány üveg levél hiányzott, az üveg virágok egy része sérült töredezett volt. A fa keret ezüstözése már elkopott, a gravírozott tükör betétek enyhén korrodáltak. Az üveg díszek pótlása, kiegészítése, a fa keret ezüstözése volt szükséges a restauráláshoz.

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• VELENCEI TÜKÖR •

NYOLCSZÖGLETŰ ZÖLD ÜVEG DÍSZEKKEL

A tükör a Monarchia idejéből és területéről származik.(az 1900-as évek első évtizedei) A színes üveg dekoráció - pálcák, masnik, virágok - a hosszú évek alatt elvesztek... A dekoráció pótlására a sík üveges Murano stílusú tükör "elemeket" használták fel így a tükör szakszerűtlen, "vegyes" stílusú javítás nyomait viseli... A Velencei tükör megmaradt üvegdíszei töröttek, nagyon sok hiányzik, az egyszerű fa keret valamint az ezüstözés elöregedett. A hiányzó dekoráció pótlása, a meglévők kiegészítése és restaurálás, retusálás szükséges.

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• VELENCEI TÜKÖR •

NYOLCSZÖGLETŰ ZÖLD ÜVEG DÍSZEKKEL

A tükör a Monarchia idejéből és területéről származik.(az 1900-as évek első évtizedei) A színes üveg dekoráció - pálcák, masnik, virágok - a hosszú évek alatt elvesztek... A dekoráció pótlására a sík üveges Murano stílusú tükör "elemeket" használták fel így a tükör szakszerűtlen, "vegyes" stílusú javítás nyomait viseli... A Velencei tükör megmaradt üvegdíszei töröttek, nagyon sok hiányzik, az egyszerű fa keret valamint az ezüstözés elöregedett. A hiányzó dekoráció pótlása, a meglévők kiegészítése és restaurálás, retusálás szükséges.

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• VELENCEI TÜKÖR •

GYÖNGYSORRAL DEKORÁLT ANTIK TÜKÖR

A 2db egyforma -"iker"- tükör Malta-ról érkezett felújításra. Az azonosan elkészített elegáns díszítésű antik velencei tükrök cca. az 1900-s évek elejéről származhatnak. A tükör üveg applikációkkal gazdagon díszített, a tükör lap aranyozott keretét a klasszikus Murano üveg gyöngy sorral futtatták körbe. A tükrök üvegdíszeinek egy része törött, a faragott fa keret ezüstözése és aranyozása elöregedett. Az üveg gyöngysor díszítés egy része törött vagy elveszett. Pótlás, kiegészítés restaurálás szükséges.

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• EGYÉB DÍSZTÁRGYAK •

DÍSZ DOBOZKA MOZAIK BERAKÁSSAL

Ez az antik, kézzel készített, pici díszdobozka ( ékszer tartó vagy tubákos szelence) jellegzetes Olasz (Millefiori) stílust képvisel. Az ezüst dobozka fedelére fekete zománc alapon, mikro mozaik szemcsékből kirakott színes virág kosár képet készítettek. Ezt a kézműves technikát a XVIII. század második felétől alkalmazzák az ilyen jellegű tárgyak díszítésére. A dobozka fedele berepedezett, eltört a mikro mozaik darabkák több helyen kiperegtek. A dobozka helyreállításhoz a mikro mozaik szemcsék pótlása, restaurálás és retusálás szükséges

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• EGYÉB DÍSZTÁRGYAK •

DÍSZ DOBOZKA MOZAIK BERAKÁSSAL

Ez az antik, kézzel készített, pici díszdobozka ( ékszer tartó vagy tubákos szelence) jellegzetes Olasz (Millefiori) stílust képvisel. Az ezüst dobozka fedelére fekete zománc alapon, mikro mozaik szemcsékből kirakott színes virág kosár képet készítettek. Ezt a kézműves technikát a XVIII. század második felétől alkalmazzák az ilyen jellegű tárgyak díszítésére. A dobozka fedele berepedezett, eltört a mikro mozaik darabkák több helyen kiperegtek. A dobozka helyreállításhoz a mikro mozaik szemcsék pótlása, restaurálás és retusálás szükséges

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• ÜVEG TÁRGYAK •

17. SZÁZADI METSZETT PINCETOK PALACK

A pincetok egy rekeszekre osztott fedeles láda volt, amely a borral töltött palackok, az ún. pincetokba való palackok tároló helyéül, egyúttal védelméül is szolgált. A formába fújt, hasábos testű palack típusa a 16-17. század fordulóján alakult ki, és a 18. században vált általánosabbá, mint pincetok palack, pálinkás butykos, orvosságos edény. Van közöttük díszítetlen és van metszéssel vagy zománcfestéssel dekorált. Ez a gyönyörű,( a bevésett dátum 1694! ) ezüst csavaros záró fedéllel készült üveg tárgy, részben törött, repedezett, hiányos és ragasztás nyomai viseli.

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• KERÁMIA TÁRGYAK •

ZSOLNAY EOSIN MÁZAS VÁZA

Az eosint 1890-es években fejlesztette ki Zsolnay Vilmos - Petrik Lajos, a budapesti Ipariskola igazgatójának és Wartha Vince, a Műegyetem professzorának a segítségével. A számos eosin szín mellett több kivitelezési eljárást is kifejlesztettek a Zsolnay gyárban, például kézzel festett, maratott, márványozott eosinok. A Zsolnay gyár 1893-tól alkalmazza az eosin technikát ezt a sokszínű, irizáló redukciós mázat ami egy különleges fizikai hatás miatt színes. A váza több darabara tört, hiányos, pótlás, kiegészítés szükséges a restaurálásához.

MEGNÉZEM

ANTIK DÍSZ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• KERÁMIA TÁRGYAK •

ZSOLNAY EOSIN MÁZAS VÁZA

Az eosint 1890-es években fejlesztette ki Zsolnay Vilmos - Petrik Lajos, a budapesti Ipariskola igazgatójának és Wartha Vince, a Műegyetem professzorának a segítségével. A számos eosin szín mellett több kivitelezési eljárást is kifejlesztettek a Zsolnay gyárban, például kézzel festett, maratott, márványozott eosinok. A Zsolnay gyár 1893-tól alkalmazza az eosin technikát ezt a sokszínű, irizáló redukciós mázat ami egy különleges fizikai hatás miatt színes. A váza több darabara tört, hiányos, pótlás, kiegészítés szükséges a restaurálásához.

MEGNÉZEM

RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSA
ÓKOR

• ÜVEG TÁRGYAK •

RÓMAI KORI ÜVEG KANCSÓ

Régészeti ásatások során feltárt főleg római kori üvegek, üveg amphorák, kisebb és nagyobb méretű olajtartó üveg, üveg poharak, üveg kancsó, üveg edények, dísztárgyak restaurálása. Az üveg kancsó föld labdával érkezett hozzám, bontás, válogatás tisztítás és helyre állítás szükséges.

MEGNÉZEM

Régiségek, antik tárgyak restaurálása:

⬥ Velencei tükör restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Üveg tárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Kerámia tárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Egyéb dísztárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Régészeti leletek restaurálása  ⋙  Megnézem

Kedves látogató köszönöm, hogy megnézted az oldalam!

A nevem Prázsmáry Noémi.
Antik tárgyak restaurátoraként és művészként dolgozom.

A restaurátori tevékenységem az alábbiakban definiálható:
⬥ Antik Velencei tükör restaurálása
⬥ Régészeti leletek és múzeumi tárgyak
⬥ Régiségek és antik tárgyak

Ha érdekelnek információk a munkámról, rólam és a világról akkor az alábbi közösségi oldalakon is megtalálsz!
Ha megnézted az oldalaimat akkor ne felejtsd el a "tetszik" gombot használni! Köszönöm!

contact@arlea-art.com


arlea-art.com

Copy right@  Arlea-Art  2004  Noemi Prazsmary
Sitemap  •  Honlaptérkép
Minden jog fenntartva@   Arlea-Art  2004  Prázsmáry Noémi