Prázsmáry Noémi

restaurátor művész

Konzerválás - Restaurálás

Velencei tükör restaurátor

«Galériák cimke felhő»
Arlea-Art ➤ Restaurálás ➤ Antik Velencei tükör

Antik és antik hatású Velencei tükrök restaurálása.
Bemutató

A nevem Prázsmáry Noémi.
Antik tárgyak restaurátoraként és művészként dolgozom.
Ez az oldal a munkáim bemutatására készült.
Válasszon a menüből, és nézzen meg néhány fotót.
A restaurátori tevékenységem az alábbiakban definiálható:

• Értékes régiségek, műalkotások - antik üveg, pocelán, kerámia, mázas kerámia, antik üvegdíszítéses velencei tükör és egyéb régiségek (fa keret, gazdag képkeret, csontból készült tárgyak (elefántcsont), apró fémtárgyak, mikro mozaik berakásos ékszer) vagy ezek kombinációi - rekonstrukció, reintegráció (kiegészítés), restaurálás és retusálás.
• Régészeti leletek, múzeumi tárgyak agyagból, kerámiából, mázas kerámiából, porcelánból, üvegből és csontból, fa- és fémtárgyak konzerválása, kiegészítése, restaurálása.

Válassza a " M a g a m r ó l " menüt, és megnézheti az " É l e t r a j z " vagy a " D i p l o m a  m u n k a " oldalakat.
A weboldalam tartalma folyamatosan frissül.
Új restaurálási munkáim a " M o s t a n á b a n " menüben található!
Eddigi munkáim - tematikusan rendezve - a " R e s t a u r á l á s " menü alatt találhatók.

 Restaurálási munkák a régészeti leletek és múzeumi tárgyak témában:
A régészeti feltárások során érdekes történelmi - őskor, ókor és középkor - a fontosabb történelmi korokból - kerámia, agyag, üvegből, fából, fémből, csontból stb. készült tárgyak restaurálása, kiegészítése a múzeumok és galériák számára történő bemutatásra. A régészeti ásatásokon talált őskori, ókori és középkori agyagból, kerámiából, üvegből és fémből készült leletek történeti és esztétikai állapotának helyreállítása és konzerválása. A régészek által kiemelt jelentőségűnek és ritkának tartott tárgyak, amelyeket restaurálásuk után a múzeumokba mutatnak be...

⬥  Az ICCOM ajánlás a műtárgyak restaurálásánál fontos szempont, tehát: a kiegészítések kikövetkeztethetőek legyenek, ne takarjanak eredeti részeket, ( emellett azonban esztétikailag beolvadjanak a tárgyba ám valamilyen módszerrel mégis kimutathatóak legyenek, akár a tárgy anyagával megegyező kiegészítések is! ). Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével kell restaurálási tervet készíteni, majd a restaurálás folyamatát dokumentálni.

 Restaurálási munkák az antik tárgyak és antikvitások témában:
Értékes műalkotások - antik és antikvitások, eredeti üveg, porcelán, kerámia, mázas kerámia, antik üvegdíszítéses velencei tükör és egyéb régiségek (fa keret, gazdag képkeret, csontból készült tárgyak ( elefántcsont ), apró fémtárgyak, mikro mozaik berakásos ékszer) vagy ezek kombinációi - rekonstrukciója, helyreállatása, restaurálás és retusálás.

 Vállalom:
Múzeumok, magán gyűjtemények, galériák, aukciós házak, magán emberek kerámia, üveg, porcelán és egyéb antikvitásai, antik dísztárgyai, műalkotások, különleges tárgyak üveg díszei, Velencei ( Murano stílusú ) üveg és mikro mozaik berakásos tükrök, Muranoi üvegtárgyak melyek az idők során sérültek, piszkosak, töröttek, töredezettek a díszítések kopottak hiányosak rekonstruálásra, helyreállításra, kiegészítésre, konzerválásra, restaurálásra szorulnak.

▸ Rövid bemutató A Velencei tükrök restaurálásáról:

ANTIK TÁRGYAK RESTAURÁLÁSA

• VELENCEI TÜKÖR •

Murano tipusú tükör üveg disz dekorálással.

A velencei tükör a tükrök szülőanyja volt. A XVI.század második felében kezdődött el a tükrök gyártása Muranoban. Ezek a tükrök gyakran csiszoltak vagy festettek voltak. Giuseppe Briati 1736-ban alkalmazta először Velencében a kálcium-kálium üveget, Briati újítása az volt, hogy a francia, német és cseh csillárok tömör szerkezetét üreges üvegből készült elemekkel helyettesítette. Ezek voltak az elegáns, un. "ciocca" csillárok. Az elnevezés velencei tájszólásban csokrot jelent, ami utal a színes masszából készített virágdíszekre és levelekre. A század elején jelentek meg a kis üvegdíszekkel borított, olykor csiszolt-vésett vagy zománcfestésű, csigavonalakkal vagy kerek virágdíszekkel gazdagított fakeretek. A XVIII. században a velencei tükör virtuózan csiszolt és fazettált felületű volt, melyre gyakran színes üvegből készített, speciális fogók segítségével megformázott plasztikus díszeket (virágok, levelek, ornamentális díszek, pálcák) applikáltak. ... melyek az idők során sérültek, piszkosak, töröttek, töredezettek a díszítések kopottak, vagy elvesztek, hiányosak (pl. mozaik betét) rekonstruálásra, helyreállításra, konzerválásra, kiegészítésére, retusálásra, restaurálásra szorulnak.

"Klasszikus" tipusú Murano tükör

Barokk stílusú Murano tükör. A közepes mératű antik fali tükör valószínű a 19.század elejéről származik. Ez a gyönyörű darab a korához képest jó állapotban volt, néhány üveg levél hiányzott, az üveg virágok egy része sérült töredezett volt...
Részletek

Kis méretű ovális Velencei tükör

A kis méretű tükör üveg díszei ( az üveg levelek ) elegáns "koszorú" jellegű mintázattal borítják be a fakeretet. Az üveg levelek egy része törött, hiányos, elveszett. A színes üveg díszítés hiányos. A tükör fa kerete és a tükör betétek rendkívűl korrodáltak. A restaurálás során a fa keret konzerválása, a sérülések helyreállítása és ezüstözése, valamint az üveg díszek kiegészítése és pótlása szükséges.
Részletek

Zöld színű üveg díszekkel dekorált nyolcszögletű antik velencei tükör

A tükör a Monarchia területéről származik. Az üveg dekoráció több része a hosszú évek alatt elveszett. A tükör dekoráció pótlására más stílusú tükör "elemeket" használtak fel így a tükör szakszerűtlen javítás nyomait viseli... A Velencei tükör üvegdíszei töröttek, hiányosak, a faragott fa keret és az ezüstözése elöregedett. Pótlás, kiegészítés restaurálás szükséges.
Részletek

Elegáns, gyöngysorral is dekorált antik velencei tükör pár

Az azonosan elkészített elegáns díszítésű "iker" antik velencei tükrök cca. az 1900-s évek elejéről származhatnak. A tükör üveg applikációkkal gazdagon díszített. A tükör lap aranyozott keretét színes üveg gyöngy sorral futtatták körbe. A Velencei tükör üvegdíszei töröttek, hiányosak, a faragott fa keret ezüstözése és aranyozása elöregedett. A felfűzött üveggyöngy díszítés egy része törött vagy elveszett. A tükör lap nagy mértékben korrodált. Pótlás, kiegészítés restaurálás szükséges.
Részletek

Korunkbeli Velencei tükör Murano üvegműhely ( VM vetri signo )

A " vetri vm murano " címke a Murano szigetén működő önálló üvegművesek közös védjegye. ( Vetri Murano ) Napjainkban Conzorzio Provometro néven tömörülnek az önálló üveg műhelyek. Új tervezésű és építésű Velencei tükör: az üvegdíszek egy része repedezett, a felerősítések, rögzítések meggyengültek.
Részletek

"Gótikus" stílusú Velencei tükör

Az egyszerűségében rendkívül elegáns "gótikus" stílusú velencei tükör fa kerete vetemedett, az alap ezüstözés kopott, hiányos az üveg díszek töröttek, vagy hiányoznak.
Részletek

Asztali álló Murano tükör

A csodálatos kisméretű ( asztali álló ) színes üvegdíszes velencei tükör üvegdíszei csorbultak, töröttek, hiányosak, a faragott fa alap ezüstözése elöregedett.
Részletek

Velencei tükör elegáns nyolcszögletű

A különösen szép, elegáns nyolcszögletű, dúsan díszített üvegdíszes tükör fa kerete elöregedett, vetemedett az ezüstözése kopott, az üvegdíszek töröttek, töredezettek, hiányosak vagy elvesztek kiegészítésre, pótlásra szorulnak
Részletek

Velencei tükör (kis méretű)

A kis méretű színes virágdíszes tükör fa kerete vetemedett, aranyozása kopott , megelőző szakszerűtlen beavatkozás nyomait viseli az üveg díszek töröttek, vagy elvesztek.
Részletek

Velencei tükör(nyolc szögletű)

A nyolc szögletű üvegdíszes velencei tükör fa kerete rendkívül elöregedett, repedezett, ezüstözése megkopott, korábbi szakszerűtlen javítások nyomait viseli az üvegdíszek töröttek, csorbultak, hiányosak, vagy elvesztek.
Részletek

Velencei tükör(színes üveg díszes)

A nagyméretű dúsan díszített színes üvegdíszes tükör fa kerete elöregedett, vetemedett az ezüstözése kopott, az üvegdíszek töröttek, töredezettek, hiányosak vagy elvesztek kiegészítésre, pótlásra a színes díszek retusálásra szorulnak.
Részletek

Nyolc szögletű Velencei tükör

A nyolc szögletű üvegdíszes velencei tükör fa kerete elöregedett, ezüstözése megkopott, piszkos volt az üvegdíszek töröttek, csorbultak, hiányosak, vagy elvesztek. A tükrön szakszerűtlen javítgatások nyomai találhatók.
Részletek

Üvegdíszes velencei tükör

A nagyméretű, üvegdíszekkel dúsan díszített tükör, rendkívül piszkos, elhanyagolt állapotban volt, az üvegdíszek töröttek, töredezettek, csorbultak és hiányosak a díszek egy része elveszett, a fa kerete vetemedett, repedezett, elöregedett. A tükrön előzőleg szakszerűtlen javításokat végeztek.
Részletek

Mozaik berakásos Murano tükör

Ezt a csodálatos antik Velencei tükröt választottam a diploma munkámnak. A díszes keretű tükör fakerete megvetemedett, a mozaikbetét a képmezők nagyobb területén hiányzott, az üveg applikációk egy része elveszett vagy csorbult...
Részletek

Régiségek, antik tárgyak restaurálása:

⬥ Üveg tárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Kerámia tárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Egyéb dísztárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Régészeti leletek restaurálása  ⋙  Megnézem

Kedves látogató köszönöm, hogy megnézted az oldalam!

A nevem Prázsmáry Noémi.
Antik tárgyak restaurátoraként és művészként dolgozom.

A restaurátori tevékenységem az alábbiakban definiálható:
⬥ Antik Velencei tükör restaurálása
⬥ Régészeti leletek és múzeumi tárgyak
⬥ Régiségek és antik tárgyak

Ha érdekelnek információk a munkámról, rólam és a világról akkor az alábbi közösségi oldalakon is megtalálsz!
Ha megnézted az oldalaimat akkor ne felejtsd el a "tetszik" gombot használni! Köszönöm!

contact@arlea-art.com


arlea-art.com

Copy right@  Arlea-Art  2004  Noemi Prazsmary
Sitemap  •  Honlaptérkép
Minden jog fenntartva@   Arlea-Art  2004  Prázsmáry Noémi