Prázsmáry Noémi

restaurátor művész

Konzerválás - Restaurálás

Velencei tükör restaurátor

«Galériák cimke felhő»
Arlea-Art ➤ Restaurálás ➤ Régészeti leletek

Régészeti leletek konzerválása, restaurálása.
Bemutató

A nevem Prázsmáry Noémi.
Antik tárgyak restaurátoraként és művészként dolgozom.
Ez az oldal a munkáim bemutatására készült.
Válasszon a menüből, és nézzen meg néhány fotót.
A restaurátori tevékenységem az alábbiakban definiálható:

• Értékes régiségek, műalkotások - antik üveg, pocelán, kerámia, mázas kerámia, antik üvegdíszítéses velencei tükör és egyéb régiségek (fa keret, gazdag képkeret, csontból készült tárgyak (elefántcsont), apró fémtárgyak, mikro mozaik berakásos ékszer) vagy ezek kombinációi - rekonstrukció, reintegráció (kiegészítés), restaurálás és retusálás.
• Régészeti leletek, múzeumi tárgyak agyagból, kerámiából, mázas kerámiából, porcelánból, üvegből és csontból, fa- és fémtárgyak konzerválása, kiegészítése, restaurálása.

Válassza a " M a g a m r ó l " menüt, és megnézheti az " É l e t r a j z " vagy a " D i p l o m a  m u n k a " oldalakat.
A weboldalam tartalma folyamatosan frissül.
Új restaurálási munkáim a " M o s t a n á b a n " menüben található!
Eddigi munkáim - tematikusan rendezve - a " R e s t a u r á l á s " menü alatt találhatók.

 Restaurálási munkák a régészeti leletek és múzeumi tárgyak témában:
A régészeti feltárások során érdekes történelmi - őskor, ókor és középkor - a fontosabb történelmi korokból - kerámia, agyag, üvegből, fából, fémből, csontból stb. készült tárgyak restaurálása, kiegészítése a múzeumok és galériák számára történő bemutatásra. A régészeti ásatásokon talált őskori, ókori és középkori agyagból, kerámiából, üvegből és fémből készült leletek történeti és esztétikai állapotának helyreállítása és konzerválása. A régészek által kiemelt jelentőségűnek és ritkának tartott tárgyak, amelyeket restaurálásuk után a múzeumokba mutatnak be...

⬥  Az ICCOM ajánlás a műtárgyak restaurálásánál fontos szempont, tehát: a kiegészítések kikövetkeztethetőek legyenek, ne takarjanak eredeti részeket, ( emellett azonban esztétikailag beolvadjanak a tárgyba ám valamilyen módszerrel mégis kimutathatóak legyenek, akár a tárgy anyagával megegyező kiegészítések is! ). Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével kell restaurálási tervet készíteni, majd a restaurálás folyamatát dokumentálni.

 Restaurálási munkák az antik tárgak és antikvitások témában:
Értékes műalkotások - antik és antikvitások, eredeti üveg, porcelán, kerámia, mázas kerámia, antik üvegdíszítéses velencei tükör és egyéb régiségek (fa keret, gazdag képkeret, csontból készült tárgyak ( elefántcsont ), apró fémtárgyak, mikro mozaik berakásos ékszer) vagy ezek kombinációi - rekonstrukciója, helyreállatása, restaurálás és retusálás.

 Vállalom:
Múzeumok, magán gyűjtemények, galériák, aukciós házak, magán emberek kerámia, üveg, porcelán és egyéb antikvitásai, antik dísztárgyai, műalkotások, különleges tárgyak üveg díszei, Velencei ( Murano stílusú ) üveg és mikro mozaik berakásos tükrök, Muranoi üvegtárgyak melyek az idők során sérültek, piszkosak, töröttek, töredezettek a díszítések kopottak hiányosak rekonstruálásra, helyreállításra, kiegészítésre, konzerválásra, restaurálásra szorulnak.

▸ Rövid bemutató Régészeti leletek és Múzeumi tárgyak restaurálásáról:

RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSA
ŐSKOR

• AGYAG-KERÁMIA •

régészeti ásatások során előkerült őskori település maradványok agyag, kerámia leletanyaga, durván készített, kevésbé kiégetett edény darabok, töredékek, halottak mellé mellékletként elhelyezett sírkerámiák, urnák, különleges mészbetétes vagy festett kerámiák.

"6000 éves Idol

6000 éves Idol
Részletek

Őskori festett kerámia edény

Őskori festett kerámia edény
Részletek

Késő rézkori nagyméretű kerámia edény

Késő rézkori nagyméretű kerámia edény
Részletek

Bronzkori mész betétes apró méretű kerámia

Bronzkori mész betétes apró méretű kerámia
Részletek

Bronzkori edény

Bronzkori edény
Részletek

Bronzkori mész betétes kerámia edény

Bronzkori mész betétes kerámia edény
Részletek

Bronzkori kerámia edény

Bronzkori kerámia edény
Részletek

RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSA
KÖZÉPKOR

• FÉM TÁRGYAK •

régészeti ásatások során előkerült római kori települések, vicusok helyszínén talált egész és töredékes, korrodált fémtárgyak, fémeszközök szerszámok, ékszerek, fibulák.

Római kori bronz balsamárium

Római kori bronz balsamarium
Részletek

Római kori bronz tintatartó fedél

Római kori bronz tintatartó fedél
Részletek

RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSA
KÖZÉPKOR

• KERÁMIA TÁRGYAK •

régészeti ásatások során feltárt ókori kerámiák kancsók, tároló edények, poharak, amphorák, tányérok, hombárok, dörzstálak, horpasztott falu kerámiák, olaj mécsesek, sírban talált dísztárgyak

Római kori tál

Római kori tál
Részletek

Római kori füstölő edény

Római kori füstölő edény
Részletek

Római kori pohár

Római kori pohár
Részletek

Római kori tányér

Római kori tányér
Részletek

Római kori kerámia edények

Római kori kerámia edények
Részletek

Római kori pohár, ivó edény

Római kori pohár, ivó edény
Részletek

RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSA
KÖZÉPKOR

• ÜVEG TÁRGYAK •

régészeti ásatások során feltárt főleg római kori üvegek, üveg amphorák, kisebb és nagyobb méretű olajtartó üveg, üveg poharak, üveg kancsó, üveg edények, dísztárgyak.

Római kori üveg kancsó

Római kori üveg kancsó
Részletek

Római kori olajtartó üveg

Római kori olajtartó üveg
Részletek

Római kori üveg amphora

Római kori üveg amphora
Részletek

Római kori üveg ivó csésze

Római kori üveg ivó csésze
Részletek

Római kori üveg pohár

Római kori üvegpohár
Részletek

Római kori üveg edény

Római kori üveg edény
Részletek

RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSA
NÉPVÁNDORLÁS ÉS KÖZÉPKOR

• CSONT, KERÁMIA ÉS FÉM TÁRGYAK •

régészeti ásatások során megtalált népvándorlás és középkori települések használati eszközei, sírmellékletei, kerámia edények, tálak, poharak, tároló edények, dísztárgyak, csontból készült tárgyak ( fésű, haj csat ) és fém eszközök, kardok, kések.

Csont fésű

Csont fésű
Részletek

Afrikai pohár

Afrikai pohár
Részletek

Középkori vaskard

Középkori vaskard
Részletek

Régiségek, antik tárgyak restaurálása:

⬥ Velencei tükör restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Üveg tárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Kerámia tárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

⬥ Egyéb dísztárgyak restaurálása  ⋙  Megnézem

Kedves látogató köszönöm, hogy megnézted az oldalam!

A nevem Prázsmáry Noémi.
Antik tárgyak restaurátoraként és művészként dolgozom.

A restaurátori tevékenységem az alábbiakban definiálható:
⬥ Antik Velencei tükör restaurálása
⬥ Régészeti leletek és múzeumi tárgyak
⬥ Régiségek és antik tárgyak

Ha érdekelnek információk a munkámról, rólam és a világról akkor az alábbi közösségi oldalakon is megtalálsz!
Ha megnézted az oldalaimat akkor ne felejtsd el a "tetszik" gombot használni! Köszönöm!

contact@arlea-art.com


arlea-art.com

Copy right@  Arlea-Art  2004  Noemi Prazsmary
Sitemap  •  Honlaptérkép
Minden jog fenntartva@   Arlea-Art  2004  Prázsmáry Noémi